Vi har i över 40 år tjänat kunder för alla slags behov. Vi har nöjda kunder i alla branscher i olika verksamheter; Restauranger, banker, hemma-kök, kontor och industri. Wisit AB är ett grossist företag som bildades år 1980, genom hårt arbete och arbets-heder av Jan-Erik Wittler, då vi haft många medarbetare inom familjen och andra. År 2002 blev Wisit AB blev återförsäljare till Scanomat AB vilket, mellan-Sverige och Nedre Norrland, vilket är ett gott samarbete.
Jan-Erik Wittler är nuvarande VD för detta företag, med frun Vasti, barnen Emma, Anders och fler i familjen har byggt upp företaget, med många andra duktiga medarbetare. Vän till familjen samt gode medarbetare Anders Sjöblom är nuvarande ansvarig för mycket inom företaget inkl. Teknik/Service.
Wisit i Ludvika AB; Huvudkontor i Ludvika, Dalarna