Vi har i över 40 år tjänat kunder för alla slags behov. Samt har nöjda kunder i alla branscher i olika verksamheter; Restauranger, banker, hemma-kök, kontor och industri. Wisit AB är ett grossist företag som bildades år 1980, genom hårt arbete och arbets-heder av Jan-Erik Wittler, samt av många goda medarbetare. År 2002 blev Wisit AB blev certifierad återförsäljare till Scanomat AB i mellan-Sverige och sedan Nedre Norrland, vilket är ett gott samarbete.
Jan-Erik Wittler är nuvarande VD för detta företag, med frun Vasti, barnen Emma (med man Niklas), Anders, och fler i familjen har byggt upp företaget, med många andra goda medarbetare, mest nyligen Lauri som tog mycket ansvar. Vår gode medarbetare Anders Sjöblom är nuvarande ansvarig för mycket inom företaget inkl. Teknik/Service.
Wisit i Ludvika AB; Huvudkontor i Ludvika, Dalarna